1. הוצא
  2. פרוס
  3. קפל לרוחב וקבל חצי סהר תלת ממדי
  4. חפוף פיאות חיצוניות זו עם המנעול על גבי זו עם החור 
  5. לקבלת גוף תלת ממדי מחומש סגור 
  6. השחל המנעול בתוך החור
  7. הוצא שקית
  8. הלבש שקית על פני המושב
  9. בדוק יציבות
 


שימו לב!
הסיר והשקיות אינם משחק. נדרשת השגחת מבוגר.
הניחו את הסיר על משטח שטוח ויבש, ובדקו יציבות לפני השימוש.

אזהרה!
למניעת סכנת חנק, הרחיקו השקיות מילדים ותינוקות כאשר הסיר איננו בשימוש,

ותמיד השגיחו על ילדכם כאשר הסיר והשקית בשימוש.